A--0A-NS - EX - U2-0

Säker Vatten

Säker Vatten

Säker Vatten, eller Säker Vatteninstallation som det egentligen heter, är regel som VVS-branschen tagit fram i syfte att minimera risken för vattenläckor, vattenskador, fuktskador, sjukdomsspridning och andra skador som orsakas av dåliga eller felaktiga VVS-installationer.

Reglerna i Säker Vatten ställer hårda krav på både VVS-firmor, VVS-montörer och företag som tillverkar eller säljer VVS-armaturer. Det är VVS-företagen som auktoriseras och VVS-montörer samt arbetsledare utbildas.

H-NS - EX - U2-1

Utbildade VVS-montörer

Utbildade VVS-montörer

Totalt har över 20000 VVS-montörer eller rörmokare utbildats enligt Säker Vatten.

  • Utbildningen för Säker Vatten kan vara väldigt detaljerade.
  • Utbildningen som VVS-montörer i Säker Vatteninstallation är giltig i 5 år och är personligt.
  • Utbildning för en VVS-montör är alltid kopplad med en anställning på av Säker Vatten auktoriserat VVS-företag.

Certifierade VVS-firmor

Certifierade VVS-firmor

Det finns omkring 2000 auktoriserade VVS-firmor som får använda sig av Branschcertifieringen Säker Vatten i godkännande och intyg.

För att ett VVS-företag ska auktoriseras måste VVS-firman:

  • Vara registrerad hos Bolagsverket
  • Vara minst ett år gammalt
  • Ha en ansvarsförsäkring på minst 10 miljoner kronor
  • Ha lista på VVS-montörer och deras VVS-utbildning
H-NS - EX - U2-2

Bra info på Säker Vatten

Bra info på Säker Vatten

Säker Vatten har massor av bra infor om auktoriserade VVS-företag och utbildning för VVS-montörer. Några av de mest intressanta länkarna till Säker Vatten finns här.

Om auktorisation

Om auktorisation

Auktorisation är en form av kompetensklassificering eller certifiering som används inom yrken där inkompetenta personer kan orsaka betydande skada hos deras klienter. För att kunna utfärda en auktorisation behöver någon aktör (ofta SWEDAC) ackreditera företaget som certifiera aller auktoriserar yrkesmän eller företag.

Auktoriserade VVS-företag handhas av Säker Vatten.

Auktoriserad revisor är en auktorisation som delas ut av Revisorsnämnden. Det finns även begreppet godkänd revisor som också handhas av revisorsnämnden men som har en lägre kravbild jämför med auktoriserad revisor.

Tidigare fanns t.ex. auktoriserad fastighetsmäklare men som numera nergraderats till registrerad fastighetsmäklare men som ombesörjs av Fastighetsmäklarnämnden.


Viktigt om rörjourer och VVS-montörer

Här kan du hitta mycket matnyttigt om jourrörmokare, VVS-jourer och rörjourer men även allt viktigt att veta om rörinstallationer.

H-NS - EX - U2-3


Meny - Rörjour
Till förstasidan på www.rorjour.comHögst upp på sidan om rörjourerLängst ned på sidan om rörjourer
SverigeUtbildaSäker VattenNyheter